Големи клиенти

Клас 1

над 10 000 авансово закупуване на части
  • 10% отстъпка на всички продукти
  • 1 година срок за усвояване

Клас 2

над 20 000 авансово закупуване на части
  • 20% отстъпка на всички продукти
  • без срок за усвояване

Клас 3

над 30 000 авансово закупуване на части
  • 30% отстъпка на всички продукти
  • без срок за усвояване

*Условията са валидни за наличните в България части
** Отстъпките са валидни за регистрирани по ЗДДС фирми